Menu Główne

 • Aktualizacja danych

  Dane z programu Plan lekcji zostały zaktualizowane
 • DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ - OBIETNICA ZUCHOWA 16 LUBELSKIEJ GROMADY ZUCHOWEJ „KAMYKI”

  „Jeden świat, wiele dróg, jedna obietnica”

  Co roku 22 lutego skauci na całym świecie obchodzą święto przyjaźni – Dzień Myśli Braterskiej. Ma on przypominać o podstawowym założeniu ruchu skautowego, jakim jest braterstwo wszystkich skautów świata.Tego dnia harcerze ślą życzenia do przyjaciół, odwiedzają się i spotykają na uroczystych zbiórkach.

  W tym roku Dzień Myśli Braterskiej w naszej szkole przybrał szczególny wymiar- 33 zuchów z 16 Lubelskiej Gromady Zuchowej „Kamyki” działającej przy Zespole Szkół nr 8 w Lublinie złożyło uroczystą Obietnicę Zuchową, dzięki której stali się oni pełnoprawnymi członkami ZHP. Gromada „Kamyki” w swojej obrzędowości nawiązuje do historii i tradycji patronów naszej szkoły – Szarych Szeregów, a duchowym opiekunem Gromady jest Aleksander Kamiński ps. „Kamyk”.

  Po odczytaniu przez drużynową Gromady phm. Marikę Zaprawę rozkazu specjalnego dopuszczającego do złożenia obietnicy zuchowej-w obecności rodziców i honorowych gości: członków Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Szarych Szeregów dh. Stefana Kalinowskiego, dh. Stanisława Dąbrowskiego, dh. Zdzisława Wośko, dh. Leszka Guza, członków Kręgu Instruktorów i Seniorów ZHP Szaniec im. hm. Aleksandra Kamińskiego  Lublinie, dh. Elżbiety Nakoniecznej, dh. Lecha Marczaka, dh. Władysława Ołtarzewskiego oraz członka Komendy Hufca ZHP Lublin, Tadeusza Bejma - zuchy złożyły uroczystą obietnicę. Poprzez swoje przyrzeczenie zadeklarowały, że uczynią wszystko, co możliwe, aby służyć Bogu, pomagać bliźniemu, być posłusznym prawu zuchowemu, swoim postępowaniem naśladować patronów szkoły.

  Następnie członkowie Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Szarych Szeregów, Kręgu Instruktorów i Seniorów ZHP Szaniec im. hm. Aleksandra Kamińskiego w Lublinie, Komendy Hufca ZHP Lublin pogratulowali zuchom, przypięli znaczki zucha i wręczyli legitymacje zucha, które mają przypominać dzieciom o złożonym przyrzeczeniu.

  W dalszej części zbiórki głos zabrała hm. Grażyna Daniewska, Dyrektor Szkoły, która podkreśliła, jak ważna w harcerstwie jest wspólnota, którą tworzą nie tylko dzieci, ale również kadra i rodzice.

  Na koniec głos zabrał dh Stanisław Dąbrowski, który pogratulował zuchom włączenia do harcerskiej rodziny. 

  Po uroczystej zbiórce dzieci wraz z zaproszonymi gośćmi udały się na słodki poczęstunek.

  Uroczystość przygotowali dh. Urszula Nowakowska, dh. Marika Zaprawa i dh Tomasz Wieczorek.

  GALERIA ZDJĘĆ

 • WALENTYNKI W KARNAWALE

  14 lutego 2017 roku uczniowie Zespołu Szkół nr 8 w Lublinie obchodzili Dzień Zakochanych.  Samorząd uczniowski uruchomił z tego powodu pocztę walentynkową, a z radiowęzła popłynęły nastrojowe piosenki z dedykacjami. Wyjątkową atmosferę potęgowała dekoracja złożona z czerwonych serc, którymi przyozdobiona została cała szkoła. Uczniowie i nauczyciele zadbali o czerwone elementy ubioru, a najmłodsi o pomysłowe kostiumy.

  Tego dnia naszą szkołę odwiedził specjalny gość, Kupidyn, który wraz ze swoimi pomocnicami doręczył adresatom walentynkowe przesyłki. W godzinach popołudniowych uczniowie wzięli udział w zabawie walentynkowo-karnawałowej.

  WALENTYNKI 2017 - GALERIA

  ZABAWA KARNAWAŁOWA KLAS 1 - 3 SP - GALERIA

  DYSKOTEKA KARNAWAŁOWA KLAS 4 - 6 SP - GALERIA

  DYSKOTEKA KARNAWAŁOWA KLAS 1 - 3 GIM - GALERIA

   

 • PODSUMOWANIE PIERWSZEGO SEMESTRU ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

  2 lutego 2017 roku uczniowie Zespołu Szkół nr 8 w Lublinie spotkali się na apelu podsumowującym pierwszy semestr nauki w roku szkolnym 2016/2017. Pani Wicedyrektor, Małgorzata Bielecka, przekazała zebranym informacje dotyczące klasyfikacji śródrocznej oraz podsumowała udział uczniów w konkursach.

   

  Wyniki klasyfikacji śródrocznej

  Klasy 1-3 Szkoły Podstawowej z najwyższą średnią:

  klasa 1a – średnia 4,83

  klasa 2b – średnia 4,81

  klasa 3a - średnia 4,81

  Klasy 4-6 Szkoły Podstawowej z najwyższą średnią:

  klasa 4b – średnia 4,67

  klasa 4a – średnia 4,55

  Klasy 1-3 Gimnazjum z najwyższą średnią:

  klasa 3B – średnia 4.22

  klasa 1B – średnia 4.02

  klasa 1A - średnia 4,00

   

  Uczniowie klas 1-3 Szkoły Podstawowej z najwyższą średnią:

  Pola Ołownia - uczennica klasy 2a, średnia 5,11

  Julia Tuziemska - uczennica klasy 3a, średnia 5,11

  Amelia Gnaś - - uczennica klasy 3a, średnia 5,11

  Adam Kret - uczeń klasy 3b, średnia 5,11

  Średnią równą 5.0 i wzorowe zachowanie osiągnęło dwudziestu uczniów.

  Uczniowie klas 4-6 Szkoły Podstawowej z najwyższą średnią:

  Natalia Kusiak - uczennica klasy 4a, średnia 5,27

  Maja Możdżeń - uczennica klasy 6a, średnia 5,18   

  Dorota Jaszewska - uczennica klasy 6b, średnia 5,09

  Średnią równą 5.0 osiągnęło trzynastu uczniów: Julia Karpińska (klasa 4a), Anna Zarajczyk (klasa 4a), Dawid Gieroba (klasa 4b), Wiktoria Oryszczuk (klasa 4b), Radosław Sołtys (klasa 4b), Artur Świć (klasa 4b), Amelia Wójtowicz (klasa 4b), Julia Palczewska (klasa 6a), Maja Polaszek (klasa 6a), Małgorzata Woźniak (klasa 6a), Kinga Bielak (klasa 6b), Kacper Boryga (klasa 6b), Julia Margula (klasa 6b).

  Uczniowie klas 1-3 Gimnazjum z najwyższą średnią:

  Ewa Januszewska - uczennica klasy 3B, średnia 5,24

  Klaudia Kuchcewicz - uczennica klasy 3B, średnia 5,19   

  Brytan Karolina - uczennica klasy 1A, średnia 5,13  

  Miriam Januszewska - uczennica klasy 2B, średnia 5,08

  Szymon Wnuczek - uczeń klasy 1A, średnia 5,00

  6 osób uzyskało średnią powyżej 4,75 i zachowanie wzorowe i bardzo dobre: Jakub Dajczak (klasa 3B), Bartosz Grzegorczyk (klasa 1B), Julia Mróz (klasa 1B), Mateusz Niziuk (klasa 1B), Dominika Wojcieska (klasa 1C), Karol Świderski (klasa 2B).    

  W dalszej części apelu, Pani Wicedyrektor przekazała dane dotyczące frekwencji oraz ocen z zachowania.

  W Szkole Podstawowej 100% frekwencję utrzymali następujący uczniowie: Krzysztof Goleman (klasa 1a) Monika Majcherska (klasa 1a) Amelia Zielonka (klasa 1a),  Fabian Frankiewicz (klasa 2a), Jan Margula (klasa 2a), Natalia Godula (klasa 2b), Hubert Jakubowski (klasa 2b), Jakub Wilczek (klasa 2b), Jakub Wysocki (klasa 2b), Mateusz Grądziel (klasa 3b), Adam Kret (klasa 3b), Melania Pacek (klasa 3b), Mateusz Smyk (klasa 4a), Aleksandra Okalisz (klasa 4b), Wiktoria Oryszczuk (klasa 4b), Weronika Kuśmirek (klasa 6a), Julia Serwa (klasa 6a), Olga Wnuczek (klasa 6a), Natalia Smagło (klasa 6b), Oliwia Zalewska (klasa 6b).

  W Gimnazjum 100% frekwencję utrzymali następujący uczniowie:

  Oliwia Dadej (klasa 1B), Mateusz Niziuk (klasa 1B), Kacper Miś (klasa 1C), Weronika Zduńczuk (klasa 1C), Weronika Maj (klasa 2B), Karolina Boryga (klasa 3A), Jakub Jachacz (klasa 3A), Aleksandra Mańka (klasa 3A), Mikołaj Gorczyca (klasa 3B), Bartosz Waszczuk (klasa 3B).

  W Szkole Podstawowej wystawiono 59 ocen wzorowych, a w Gimnazjum 40.

  Pani Wicedyrektor, Małgorzata Bielecka, dokonała również podsumowania konkursów, w których uczniowie naszej szkoły wzięli udział i zdobyli nagrody oraz wyróżnienia.

  Finalistkami konkursu przedmiotowego z języka polskiego dla szkół podstawowych organizowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty są: Małgorzata Woźniak i Maja Możdżeń z klasy 6a, konkursu ortograficznego dla szkoły podstawowej jest Małgorzata Woźniak, a laureatką konkursu z języka polskiego dla gimnazjum jest Ewa Januszewska.

  Laureatami Ogólnopolskiej Olimpiady Mitologicznej są w gimnazjum: Ewa Januszewska, Mateusz Rębacz, Jan Sikorski, Karolina Brytan, Alicja Pośpiech, a w szkole podstawowej: Jakub Jędrulak, Aleksandra Sikorska, Dorota Jaszewska, Małgorzata Woźniak.

  Maja Możdżeń zdobyła wyróżnienie w Ogólnopolskim konkursie literackim "Piórem Malowane 2016".

  Sylwia Całka w etapie rejonowym Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia zajęła pierwsze miejsce.

  W Konkursie matematycznym "Trójkąt" dla klas 1-3 szkoły podstawowej w rozwiązywaniu zadań tygodnia nagrody zdobyli: S. Habieb x2, A. Sawa, K. Korkosz, F. Michoń, T. Serewa x2, N. Godula, I. Serwa, K. Sapalski, M. Wieczorek, M. Grądziel, M. Socha, A. Karaś, N. Mołdoch, O. Stępień x3, D. Augustynek.

  W Diecezjalnym konkursie literackim "Uśmiechnięty święty" -  Natalia  Kusiak zdobyła wyróżnienie.

  W XXV Wojewódzkim Konkursie Literackim "Moje Boże Narodzenie" główną nagrodę otrzymała Maja Polaszek, a Natalia Kusiak wyróżnienie w konkursie literackim w kategorii prozy i nagrodę w konkursie plastycznym.

  Natalia Kusiak zajęła również  2. miejsce w konkursie  "Wyślij życzenia na Święta Bożego Narodzenia".

   W szkole w I semestrze został zorganizowany konkurs na "Najpiękniejszą ozdobę świąteczną". Nagrody i wyróżnienia otrzymali w gimnazjum:

  I miejsce  -  Magdalena Frąk,

  II miejsce - Mateusz Sowa,

  Wyróżnienie : Aleksandra Majcherska, Dominika Włodek.

  W szkole podstawowej w kategorii - ozdoba świąteczna:

  Klasy 1-3

  I miejsce: Martyna Jeremiejew,  kl. 3b, Sada Habieb kl. 3a

  II miejsce: Julia Tuziemska, kl. 3a, Julia Zarajczyk kl. 3b

  III miejsce: Iza Serwa kl. 2b, Fabian Frankiewicz kl. 2a

  Wyróżnienie: Jagoda Chudzik kl. 1a, Maja Majcherska kl.1a, Monika Majcherska kl. 1a, Igor Kujawski kl. 1a, Malwina Chrobak kl.3a, Adam Kret kl. 3b, Piotr Witek kl. 3b, Antoni Świć kl. 3b

  Klasy 4-6

  I miejsce – Dawid Gieroba kl. 4b

  II miejsce  - Aleksandra Wójcik kl. 6a, Jan Tatara kl. 6a

  III miejsce –  Maja Frankiewicz kl. 6a, Kacper Golianek kl. 6b

  Wyróżnienia: Dominika Podleśna kl. 4b, Radosław Sołtys kl. 4a, Joanna Korkosz kl. 6a, Julia Serwa kl. 6a

  Kategoria – stroik świąteczny

  I miejsce – Kacper Skiba kl.3a

  II miejsce  - Amelia Zielonka kl. 1a

  III miejsce – Tomasz Serewa kl. 2b

  Wyróżnienie: Oskar Stępień, Fabian Frankiewicz,

  Uczniowie naszej szkoły biorą udział w konkursach sportowych o profilu kajakarskim i lekkoatletycznym.

  W Międzyszkolnych Zawodach ’’Lekkoatletyka dla każdego’’ nagrodzeni zostali: Adam Kret, Amelia Gnaś, Julia Zarajczyk.

  W Edycji Jesiennej „Czwartków Lekkoatletycznych 2016” drużyna Szkoły Podstawowej nr 39 zdobyła I miejsce. Na ten wynik złożyły się miejsca zdobyte przez: Zosię Baran, Wiktorię Flor,  Joannę Korkosz, Miłosza Łopuszyńskiego, Damiana Lipian- Kaniuka, Maję Możdżeń, Oliwiera Pałubskiego, Olgę Wnuczek, Julkę Palczewską.

  W Trójboju Lekkoatletycznym Miłosz Łopuszyński zajął I miejsce  i zakwalifikował się do zawodów ogólnopolskich w Spale, Bartosz Fac – II miejsce; Dawid Gieroba -- IV miejsce; - Damian Lipian-Kaniuk - II miejsce.

  Uczniowie osiągający znaczące wyniki w kajakarstwie to: Nikodem Balczus, Dawid Gieroba, Kacper Szulc, Michał Zieliński, Dagmara Łysakowska, Kacper Matyjaszek, Agata Gaik, Joanna Korkosz, Maja Możdżeń, Wiktor Balczus, Kacper Boryga, Mikołaj Frąk, Kacper Knieć, Aleksandra Ligocka, Krzysztof Jaszewski, Miłosz Zajączkowski, Norbert Łaniak, Patryk Gawron, Aleksandra Mańka, Dorota Moskowicz, Michał Sawulski i Marta Sieniawska.

  Wszystkim uczniom Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

  gratulujemy i życzymy sukcesów w przyszłym semestrze.

   

 • ZAKOŃCZENIE SEMESTRU NA SPORTOWO

  13 stycznia 2017 roku, korzystając z zimowej aury, uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum wraz z wychowawcami i nauczycielami zakończyli I semestr nauki. Uczniowie poszczególnych klas zmierzyli się w konkurencjach takich jak: „ Drużynowe biegi narciarskie”, „Saneczkarski tor przeszkód”, „Bobsleje”, „Slalom na workach”, „Ratownicy górscy” i wiele innych.  Zimowe szaleństwo, zorganizowane przez nauczycieli wychowania fizycznego przysporzyło wszystkim wiele radości. Po zakończonej zabawie na uczestników śnieżnych rozgrywek czekał gorący napój.

  GALERIA ZDJĘĆ

  „Białe szaleństwo” - „Zakończenie Semestru na Sportowo”

  Dyscyplina

  Klasy szkoły podstawowej / punkty

  4a

  Pkt.

  4b

  Pkt.

  5a

  Pkt.

  6a

  Pkt.

  6b

  Pkt.

  „ Drużynowe biegi narciarskie”.

  1:20

  0

  0:49

  2

  1:40

  0

  0:45

  3

  1:01

  1

  „Unihokej – konkurs strzałów do bramki”

  3/9

  0

  3/9

  0

  8/9

  3

  5/9

  2

  4/9

  1

  „Saneczkarski tor przeszkód”.

  1:25

  0

  1:05

  3

  1:15

  1

  1:09

  2

  1:05

  3

  „Bobsleje”.

  6:41

  0

  5:17

  1

  2:53

  3

  3:26

  2

  6:07

  0

  ”Tor przeszkód hokeistów”.

  3:14

  0

  2:57

  1

  3:71

  0

  1:39

  3

  2:31

  2

  „Slalom na workach”.

   

  1:21

  0

  1:07

  2

  1:26

  0

  0:34

  3

  1:06

  2

  „Ratownicy górscy”.

  1:34

  0

  1:29

  0

  1:07

  2

  0,48

  3

  1:09

  1

  ”Wahadłowy wyścig w workach”.

  1:04

  2

  0:59

  3

  1:08

  1

  1:04

  2

  1:04

  2

  Suma  punktów

   

  2

  12

  10

  20

  12

  Miejsce

   

  IV m.

  II m.

  III m.

  I m.

  II m.

   

  Dyscyplina

  Klasy gimnazjum  / punkty

  1A

  Pkt.

  1B

  Pkt.

  1C

  Pkt.

  2A

  Pkt.

  2B

  Pkt.

  3A

  Pkt.

  3B

  Pkt.

  „ Drużynowe biegi narciarskie”.

  1:05;09

  0

  0:46:00

  2

  1:50:0

  0

  0:45;88

  3

  -

  0

  1:05;80

  1

  2:30;00

  0

  „Unihokej – konkurs strzałów do bramki”

  7/9

  2

  2/9

  0

  3/9

  0

  6/9

  1

  -

  0

  7/9

  2

  8/9

  3

  „Saneczkarski tor przeszkód”.

  0:59;16

  0

  0:53

  2

  0:58

  1

  1:10;38

  0

  -

  0

  0:48;11

  3

  1:14;64

  0

  „Bobsleje”.

   

  2:41;03

  1

  -

  0

  2:05;00

  3

  2:28;81

  2

  -

  0

  4:45;20

  0

  3:08;00

  0

  ”Tor przeszkód hokeistów”.

  1:56;81

  2

  3:01;00

  0

  2:50;00

   

  -

  0

  -

  0

  1:25;50

  3

  2:49;10

  1

  „Slalom na workach”.

  0:41;11

  2

  1:12;00

  0

  1:30;00

  0

  0:38;75

  3

  -

  0

  0:42;20

  1

  1:40;00

  0

  „Ratownicy górscy”.

   

  1:19;66

  0

  1:13;00

  1

  1:23;70

  0

  0:55;67

  2

  -

  0

  0:41;65

  3

  1:15;33

  0

  ”Wahadłowy wyścig w workach”.

  1:10;00

  1

  1:48;00

  0

  0:50;00

  2

  0:39,88

  3

  -

  0

  1:18;70

  0

  1:11;34

  0

  Suma punktów

   

  8

  5

  6

  14

  0

  13

  4

  Miejsce

   

  III m.

  V m.

  IV m.

  I m.

  VII m.

  II m.

  VI m.

 • BEZPIECZNE FERIE

  Dnia 5 stycznia 2017 roku w naszej szkole odbyły się warsztaty pod hasłem BEZPIECZNE FERIE, skierowane do uczniów klas I - III szkoły podstawowej. Spotkanie odbyło się przy udziale Straży Miejskiej, która zajmuje się między innymi profilaktyką kierowaną do dzieci. Tym razem funkcjonariusze uświadamiali uczniów o zagrożeniach, jakie mogą je spotkać podczas ferii zimowych. Dzieci chętnie brały udział w zajęciach, a zwłaszcza w konkursach przygotowanych przez prowadzących. Mamy nadzieję, że zdobyta na spotkaniu wiedza pozwoli naszym uczniom bez przeszkód cieszyć się nadchodzącymi feriami zimowymi.

   

  GALERIA ZDJĘĆ

 • SPOTKANIE OPŁATKOWE 2016

  Każdego roku my, chrześcijanie, obchodzimy Boże Narodzenie na pamiątkę narodzin Boga - człowieka. Wieczór poprzedzający przyjście na świat Boskiej Dzieciny, czyli wigilia, w tradycji Polaków spędzany jest w gronie najbliższej rodziny, ale przy stole, tradycyjnie, nie brakuje również miejsca dla zbłąkanego wędrowca.

  Szkoła jest miejscem, w którym te tradycje nie zanikły, stanowimy bowiem szkolną rodzinę. Wychowanie w duchu chrześcijańskim jest wpisane w misję naszej placówki, dlatego w ostatnim dniu przed przerwą świąteczną, społeczność naszej szkoły spotkała się w sali gimnastycznej, by uczcić pamiątkę Bożego Narodzenia. Był to szczególny dzień, gdyż zgromadził razem uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników i przyjaciół szkoły.

  Spotkanie opłatkowe uświetnione zostało jasełkami, przygotowywanymi przez wychowawców świetlicy Panią Ewę Flor i Panią Agnieszkę Presz. Dzięki naszym młodym artystom mieliśmy okazję przenieść się w magiczny czas zbliżających się świąt oraz wysłuchać kolęd, tych bardziej i mniej znanych. Warto wspomnieć, że za sprawą harcerzy do naszej szkoły zawitało Betlejemskie Światło Pokoju, które jest symbolem ciepła, miłości i nadziei.

  Po krótkiej modlitwie i wysłuchaniu fragmentu Ewangelii wg św. Mateusza, pani Dyrektor złożyła wszystkim najlepsze życzenia świąteczne. Następnie duchowni o. Bartłomiej Kolankiewicz oraz ks. Tomasz Nowaczek pobłogosławili opłatek, którym podzielili się wszyscy zebrani.

  W dalszej kolejności uczestnicy spotkania spróbowali potraw, które zagościły na klasowych wigilijnych stołach. W tym roku uczniowie klas III gimnazjum sami zadbali o własne stoły. W ramach zajęć technicznych, pod czujnym okiem pani Dyrektor, przygotowali bowiem potrawy, których piękny, świąteczny zapach krążył po szkolnych korytarzach już od rana.

  GALERIA ZDJĘĆ

 • Mistrzostwa Lublina na Ergometrach DANSPRINT

  17 grudnia  odbyły się Mistrzostwa Lublina na Ergometrach DANSPRINT. W zawodach wystartowali zawodnicy Rzeszowskiego Klubu Kajakowego, Klubu Kajakowego JEZIORO Tarnobrzeg oraz FALI LUBLIN. Sportowej rywalizacji przyglądali się członkowie Młodzieżowej Rady Miasta.

  Wyścigi odbywały się w kategoriach:

  • Dzieci dziewczęta /2005 i młodsze/ dystans 200 m
  • Dzieci dziewczęta /2004/ dystans 200 m
  • Dzieci chłopcy /2006 i młodsi/ 200 m
  • Dzieci chłopcy /2005/ 200 m
  • Młodzicy /dziewczęta i chłopcy/ 500 m
  • Juniorzy młodsi 200 m i 1000 m
  • Juniorki młodsze 200 m i 500 m
  • Juniorzy 200 m i 1000 m

   

  Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostali:

  Dzieci dziewczęta /rocznik 2005 i młodsze/ dystans 200 m
   

  • KATARZYNA KOŁODZIEJCZYK  - TARNOBRZG
  • AGATA GAIK  - FALA LUBLIN
  • DAGMARA ŁYSAKOWSKA – FALA LUBLIN
    

  Dzieci dziewczęta /rocznik 2004/ dystans 200 m
   

  • AGATA KOWALCZYK 2004 FALA LUBLIN
  • URSZULA OPAŁKA - TARNOBRZG
  • JOANNA KORKOSZ – FALA LUBLIN

  Dzieci chłopcy /rocznik 2005 / 200 m

  • WIKTOR BALCZUS -  FALA LUBLIN
  • IGOR GAWRON  - TARNOBRZG
  • KACPER MATYJASZEK -  FALA LUBLIN


  Dzieci chłopcy /rocznik 2006 i młodsi/ 200 m
   

  • DAWID GIEROBA  -  FALA LUBLIN
  • NIKODEM BALCZUS -  FALA LUBLIN
  • KACPER SZULC -  FALA LUBLIN

   

  Młodzicy /dziewczęta / 500 m

  • MAGDALENA SZCZĘSNA - TARNOBRZG
  • DOMINIKA WŁODEK -  FALA LUBLIN
  • KAROLINA PRZECH-  FALA LUBLIN

   

  Młodzicy / chłopcy 2002/ 500 m

  • NORBERT ŁANIAK -  FALA LUBLIN
  • KRZYSZTOF JASZEWSKI  -  FALA LUBLIN
  • MIŁOSZ ZAJĄCZKOWSKI -  FALA LUBLIN


  Młodzicy / chłopcy 2003/ 500 m

  • ERNEST PALUCH -  FALA LUBLIN
  • MIKOŁAJ FRĄK -  FALA LUBLIN
  • HUBERT STAREŃCZAK - RZESZÓW

  Juniorzy młodsi 200 m

  • KAROL ŚMIAŁEK – TARNOBRZEG
  • PATRYK GAWRON -  FALA LUBLIN
  • RADOSŁAW DUDZIAK -  FALA LUBLIN

   

  Juniorzy 200 m

  • TOMASZ DURDA FALA -  FALA LUBLIN
  • CEZARY KUSIŃSKI – RZESZÓW

   

  Juniorki młodsze 200 m

  • AGATA ZIELIŃSKA FALA -  FALA LUBLIN
  • KAROLONA BORYGA -  FALA LUBLIN
  • DOROTA MOSKOWICZ -  FALA LUBLIN
    

  Juniorzy młodsi 1000 m

  • KAROL ŚMIAŁEK JEZIORO – TARNOBRZEG
  • BARTŁOMIEJ DOBROŃ TARNOBRZEG
  • RADOSŁAW DUDZIAK FALA LUBLIN


  Juniorzy 1000 m

  • TOMASZ DURDA -  FALA LUBLIN
  • CEZARY KUSIŃSKI - RZESZÓW

   

  Juniorki młodsze 500 m

  • AGATA ZIELIŃSKA - FALA LUBLIN
  • DOROTA MOSKOWICZ - FALA LUBLIN
  • ALEKSANDRA MAŃKA - FALA LUBLIN

   

  Medale oraz upominki wręczyli zawodnikom Prezes Lubelskiego Towarzystwa Kajakowego pani Zofia Filipek-Kraczek, sędzia zawodów pan Krzysztof Majerski.

  Na zakończenie dokonano podsumowania rankingu Lubelsko Podkarpackiego Związku Kajakowego na najlepszego zawodnika roku 2016. Najlepszym zawodnikom sezonu, puchary oraz pamiątkowe certyfikaty wręczyli Prezes Lubelsko Podkarpackiego Związku Kajakowego pan Jarosław Daniewski oraz Sekretarz Związku pan Paweł Bartkiewicz.
  Najlepszymi zawodnikami w poszczególnych kategoriach zostali:

  • Senior: Wiktor Wieruszewski – FALA LUBLIN
  • Junior: Tomasz Durda – FALA LUBLIN
  • Junior młodszy: Bartłomiej Dobroń – JEZIORO TARNOBRZEG
  • Juniorka młodsza: Agata Zielińska – FALA LUBLIN
  • Młodziczka: Magdalena Szczęsna – JEZIORO TARNOBRZEG
  • Młodzik: Hubert Stareńczak – RZESZOWSKI KLUB KAJAKOWY
  • Dzieci dziewczynki rocznik 2004: Urszula Opałka – JEZIORO TARNOBRZEG
  • Dzieci dziewczynki rocznik 2005: Katarzyna Kołodziej – JEZIORO TARNOBRZEG
  • Dzieci – najmłodszy zawodnik: Maciej Ordon – JEZIORO TARNOBRZEG
  • Dzieci chłopcy rocznik 2005: Filip Baran – JEZIORO TARNOBRZEG
  • Dzieci chłopcy rocznik 2007 i młodsi: Michał Zieliński – FALA LUBLIN

   

  KLASYFIKACJA GENERALNA - WYNIKI

  GALERIA ZDJĘĆ

 • MIĘDZYKLASOWE ROZGRYWKI SPORTOWE

  Zgodnie z oczekiwaniami uczniów  rozpoczęły się  między - klasowe rozgrywki sportowe, które będą trwały przez cały rok szkolny. Klasy walczą o tytuł Klasy Mistrzostwa Sportowego. 8 grudnia  uczniowie gimnazjum rozegrali turniej siatkówki, natomiast uczniowie szkoły podstawowej – turniej ringo. Pojedynki prowadzone były systemem pucharowym. Na dwa dni przed rozgrywkami odbyło się losowanie drużyn, w wyniku którego rozegrano następujące spotkania:

  Szkoła podstawowa – eliminacje:

  4a – 4b ( 14 : 25)

  6a – 6b ( 25 : 15)

  5a  w wyniku losowania automatycznie przeszła do półfinałów.

  Gimnazjum – eliminacje:

  1C - 1B ( 19 : 25)

  1A - 3A ( 23:25 )

  3B - 2B ( 25 : 19)

  2A  w wyniku losowania automatycznie przeszła do półfinałów

  Wyniki końcowe:

  Szkoła podstawowa

  • I miejsce: 6a ( 3 pkt. do punktacji generalnej).
  • II miejsce: 4b ( 2 pkt. do punktacji generalnej).
  • III miejsce: 5a ( 1 pkt. do punktacji generalnej).

  Gimnazjum

  • I miejsce: 3A ( 3 pkt. do punktacji generalnej).
  • II miejsce: 2A ( 2 pkt. do punktacji generalnej).
  • III miejsce: 1B ( 2 pkt. do punktacji generalnej).

  Kolejne spotkania odbędą się wg następującego harmonogramu:

  • Styczeń   - zakończenie semestru na sportowo.
  • Luty  - koszykówka
  • Marzec  
   - ringo dla gimnazjum
   - siatkówka dla szkoły podstawowej
  • Kwiecień  - piłka nożna.
  • Maj - piłka ręczna.
  • Czerwiec -  Zakończenie roku na sportowo, podsumowanie zmagań.

   

  Aktualna punktacja

   

  Dyscyplina

  Klasy szkoły podstawowej / punkty

  4a

  4b

  5a

  6a

  6b

  Ringo

  0 pkt.

   

  2 pkt.

  1 pkt.

  3 pkt.

  0 pkt.

  Zakończenie semestru na sportowo

   

   

   

   

   

  Koszykówka

   

   

   

   

   

   

  Siatkówka

   

   

   

   

   

   

  Piłka nożna

   

   

   

   

   

   

  Piłka ręczna

   

   

   

   

   

   

  Zakończenie roku na sportowo

   

   

   

   

   

  Razem:

   

   

   

   

   

   

  Miejsce:

   

   

   

   

   

   

   

   

  Dyscyplina

  Gimnazjum / punkty

  1A

  1B

  1C

  2A

  2B

  3A

  3B

  Siatkówka

  0 pkt.

   

  0 pkt.

   

  0 pkt.

   

  2 pkt.

   

  0 pkt.

   

  3 pkt.

   

  1 pkt.

   

  Zakończenie semestru na sportowo

   

   

   

   

   

   

   

  Koszykówka

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ringo

   

   

   

   

   

   

   

   

  Piłka nożna

   

   

   

   

   

   

   

   

  Piłka ręczna

   

   

   

   

   

   

   

   

  Zakończenie roku na sportowo

   

   

   

   

   

   

   

  Razem:

   

   

   

   

   

   

   

   

  Miejsce:               

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • ARCHIPELAG SKARBÓW

  W dniach 8 i 9 grudnia 2016 r. uczniowie klas I i II naszego gimnazjum wraz z wychowawcami i nauczycielami uczestniczyli w programie profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów”. Program poprowadzony był przez 3-osobową ekipę specjalnie przeszkolonych trenerów.

  Podczas spotkań z młodzieżą trenerzy zachęcali do uświadomienia sobie swojego najgłębszego pragnienia, jakim jest niewątpliwie szczęście, ale to prawdziwe, długotrwałe. Już pierwsze ćwiczenie pokazało, że nasi uczniowie wolą czekać na „większy skarb”, niż zdobyć „mniejszy”, ale od razu. Na to, czy w przyszłości osiągną oni szczęście – „wielki skarb”, będzie wpływać to, jak pokierują swoim życiem już teraz.

  Dzięki udziałowi w zajęciach młodzi ludzie wyruszyli w podróż. Czterogodzinne bloki warsztatów w dwa kolejne dni zmieniły naszych gimnazjalistów w poszukiwaczy skarbu, jakim jest głębokie szczęście, trwała miłość i realizacja w życiu własnych pasji i marzeń.  Uczniowie uzyskali wiele rad mogących pomóc im w dotarciu do celu i odnalezieniu tego „skarbu”. Młodzież dowiedziała się również, że wszystko, co sobie zamierzy w życiu może się im udać, pod warunkiem, że znajdą siłę na powstrzymanie się od używek. Prowadzący dali młodym konkretne wskazówki, jak radzić sobie z pobudzeniem seksualnym, zakochaniem (które jest piękne, ale bywa ślepe), ze złością i gniewem. Zachęcili młodzież do korzystania z tych wskazówek, trenowania własnej siły charakteru. 

  Uczniowie uczestniczyli w „Festiwalu Twórczości”. Zadaniem młodych ludzi było przygotowanie wiersza, rysunku, piosenki lub innej dowolnej formy, która realizowałaby m.in. takie tematy jak: „Szacunek do kobiet”, „Stop pornografii”, „Jak radzić sobie z tygrysem złości” i wiele innych.

  W  ramach programu odbyło się również spotkanie dla rodziców.

  ZAPRASZAMY DO GALERII

 • MIKOŁAJKI 2016

  6 grudnia do naszej szkoły ze specjalną wizytą zawitał Święty Mikołaj. Towarzyszyli mu piękna Śnieżynka, czerwononosy renifer Rudolf oraz jeden z wiernych elfów. Mikołaj i jego przyjaciele odwiedzili wszystkich uczniów naszej szkoły i wręczyli prezenty zarówno tym młodszym, jak i tym nieco starszym.

  Najmłodsi przywitali wyczekiwanego gościa, specjalnie przygotowanymi na tę okazję, wierszykami i piosenkami. Dla tych, którzy postarali się o mikołajowe przebrania Święty miał słodki podarunek. Dla nauczycieli natomiast przygotował srebrno-złote rózgi ku przestrodze oraz zdrowe i soczyste jabłka na osłodę. Wizyta Świętego Mikołaja przyniosła wszystkim wiele radości. Mamy nadzieję, że już za rok spotkamy się ponownie.

  Zapraszamy do galerii

 • Udział klas I-III w ” Rybomanii”

  2 grudnia 2016 r. uczniowie klas I-III  wzięli udział  w Targach „Rybomania”. Jedną z atrakcji tegorocznych targów są pokazy prowadzone na gigantycznym akwarium. Zbiornik sprowadzony z Portugalii ma pojemność 23 tysięcy litrów. Zarybiony  on został  wspaniałymi okazami ryb z polskich jezior i rzek . Uczniowie wysłuchali prelekcji i mogli z bliska obserwować: pstrągi , szczupaki , karpie , sandacze , liny czy płocie. To była wspaniała lekcja przyrody !

   

  Zapraszamy do galerii zdjęć.

 • ANDRZEJKI 2016

  Dnia 30 listopada 2016 r. z okazji andrzejek Samorząd Uczniowski zorganizował zabawę dla starszych uczniów naszej szkoły. Klasa 6a przygotowała na tę okazję kilka wróżb, wskutek czego uczniowie dowiedzieli się, co ich czeka w przyszłości, m.in. poznali imiona przyszłych wybranków swoich serc. Andrzejkowy wieczór był także okazją do zabawy i tańca. Za konsoletą stanął DJ Adrian, który, odtwarzając najnowsze hity i złote przeboje, dbał o dobrą atmosferę spotkania. Podczas wieczoru uczniowie mieli możliwość zrobienia zdjęcia na Facebooka. Jednak największą atrakcją była, wypełniona słodkościami, Piniata, przygotowana przez klasę 6b.

  W trakcie zabawy andrzejkowej wolontariuszki Szkolnego Koła PCK prowadziły zbiórkę na rzecz Daniela Lewińskiego, sześciolatka z Lublina, chorego na dystrofię mięśniową. Dziękujemy wszystkim za datki.

  GALERIA ZDJĘĆ

 • POMÓŻMY DANIELOWI STANĄĆ NA NOGI!

  Od kilku tygodni w naszej szkole realizowany jest projekt „Wolontariat PCK – Aktywacja”, którego celem jest propagowanie idei wolontariatu, uwrażliwienie dzieci i dorosłych na ból i cierpienie innych oraz zachęcanie do bezinteresownej pomocy. W związku z tym wolontariusze i członkowie koła PCK zaprosili do naszej szkoły Danielka Lewińskiego oraz jego rodziców. Spotkanie odbyło się 25 listopada.

  Pół roku temu nóżki sześcioletniego Danielka, jak opisuje mama chłopca, odmówiły posłuszeństwa. Wówczas Daniel nie rozumiał dlaczego nie może wstać i swobodnie się poruszać. Trafił na wózek inwalidzki.

  Dziś już wiadomo, że choroba na którą cierpi chłopiec to dystrofia mięśniowa. Działa ona w ten sposób, ze najpierw uniemożliwia poruszanie się, potem podpina pod aparaturę szpitalną, aż w końcu odbiera życie. Nie wiadomo ile życia pozostało Danielowi, ale jedno jest pewne – rozwój choroby można spowolnić, odłożyć w czasie moment, kiedy sześciolatek będzie zmuszony już tylko leżeć. Jest jeszcze szansa, że Danielkowi uda się ponownie stanąć na nogi. Chłopiec jest w trakcie badań.

  Spotkanie odbyło się w miłej i serdecznej atmosferze. Chłopiec rozmawiał i bawił się z dziećmi, podczas gdy rodzice opowiadali o chorobie syna. Zapewniali, że mimo obaw starają się z nadzieją patrzeć w przyszłość.

   Uczniowie bardzo ciepło przyjęli kolegę. Grali z nim w szachy, układali klocki lego. Podzielili się z nim swoimi słodyczami, zabawkami. Podarowali mu swój uśmiech i dobre serce. Goście zwiedzili naszą szkołę. Poruszeni ciepłym przyjęciem, podziękowali wszystkim za spotkanie, a Daniel z uśmiechem na twarzy obiecał, że na pewno jeszcze nas odwiedzi.

  Chłopcu nigdy nie brakowało woli walki i pogody ducha. Jednym z jego marzeń jest podjęcie nauki w szkole. „Misio jest uparty, wytrwały i będzie walczył do końca” -  mówi jego tata.

  Danielek 13 listopada w Krakowie miał już wykonany zabieg metodą Ulzibata. Ta metoda polega na przecięciu włókna mięśniowego w celu zmniejszenia przykurczów. Teraz potrzebuje kosztownych zabiegów  rehabilitacyjnych, na które nie stać jego rodziców. Zbiórka pieniędzy na leczenie dziecka prowadzona jest przez fundację.
  Każdy z nas może pomóc, uczniowie i nauczyciele naszej szkoły zorganizowali akcję pod hasłem „Pomóżmy Danielowi stanąć na nogi!”.

  W szkole rozwieszono plakaty informacyjne wykonane przez wolontariuszki z gimnazjum, natomiast  w świetlicy każdy może wrzucić do puszki pieniądze, które 1 grudnia zostaną przekazane na konto fundacji, na dalszą rehabilitację Daniela.

  Nie bójmy się pomagać! Dobro powraca podwójnie!

  GALERIA ZDJĘĆ  

   

 • Na zawodach "Lekkoatletyka dla Każdego"….

  22 listopada 2016r. w hali MOSiR w Lublinie przystąpiliśmy do rywalizacji w zawodach "Lekkoatletyka dla Każdego" zorganizowanych dla uczniów klasy trzecich lubelskich szkół podstawowych.

  Daliśmy z siebie wszystko, aby osiągać jak najlepsze wyniki w konkurencjach drużynowych: rzucie piłką lekarską, skoku w dal z miejsca oraz biegach przez płotki.

  Pozostali uczniowie wraz z panią Basią Marzec i Panią Ulą Nowakowską nie szczędzili sił, dopingując naszym sportowym zmaganiom.

  Na koniec zorganizowano rywalizację indywidualną, podczas której uczniowie klasy 3b zaskoczyli wszystkich osiągniętymi wynikami.

  Na wielkie brawa zasłużyli:

  Amelia Gnaś - zajęła 1 miejsce w skoku w dal z miejsca (3 skoki), osiągając wynik 5,45m,  Julia Zarajczyk wykonała  rzut oszczepem piankowym na odległość 10,20m oraz  nasz niezawodny sportowiec Adam Kret, który bezkonkurencyjnie wykonał  rzut oszczepem, uzyskując wynik 17,20m.

  Złotym medalistom oraz wszystkim uczestnikom gratulujemy zaciętej walki oraz włożenia całego serca w jak najlepsze wykonanie dzisiejszych zadań lekkoatletycznej rywalizacji.

  GALERIA ZDJĘĆ

 • SPOTKANIE Z AKADEMIĄ TEATRALNO-WOKALNĄ JERZEGO TUROWICZA

  W dniu 21 listopada uczniowie SP 39  mieli okazję na chwilę przenieść się w świat teatru. Podczas warsztatów prowadzonych przez instruktorki z Akademii Teatralno -Wokalnej Jerzego Turowicza uczniowie poznawali warsztat aktorski. Spotkaniu towarzyszyły zabawy integracyjne, ruchowe, wcielanie się w wyznaczone role oraz ćwiczenia doskonalące dykcję. Uczniowie rozwijali i pobudzali swoją wyobraźnię, niektórzy walczyli z nieśmiałością, ale przede wszystkim dobrze się bawili. Warsztaty były świetną okazją, by poznać szeroko rozumiany teatr i spróbować swoich sił jako aktor.

   

  GALERIA ZDJĘĆ

 • WIELKA ZBIÓRKA ZABAWEK NA MISJE

  „Zwracam się do dyrekcji, do rodziców, wychowawców i katechetów, by powiadomili swoje dzieci o trwającej akcji zbierania podarków na misje w formie starych zabawek. Dzieci w krajach misyjnych najczęściej nie wiedzą co to są zabawki, a jeśli nawet wiedzą to ich nie posiadają. Zbliża się Boże Narodzenie i kończy Rok Miłosierdzia. Mamy wiele powodów, by wesprzeć tę inicjatywę. Sam Jezus spowodował, że mamy taki zwyczaj dawania sobie podarków w tym czasie. Nawet królowie podzielili się z Nim swoimi darami w Betlejem. Zróbmy więc i my ten bezpłatny dar.”

                                                                 ks. Jarek Wiśniewski – misjonarz z Papui Nowej Gwinei

  Poruszeni słowami listu napisanego przez polskiego misjonarza, postanowiliśmy zorganizować w naszej szkole zbiórkę zabawek.

  W dniach 14 ÷ 18 listopada każdy uczeń, zuch i harcerz mógł włączyć się do tej akcji. Przygotowywana przez nas paczka bardzo szybko wypełniła się maskotkami, miśkami i przytulankami. Za kilka dni wyruszy w długą drogę. Mamy nadzieję, że dotrze na czas do diecezji Kimbe w dalekiej Papui na Pacyfiku, a jej zawartość sprawi ogromną radość najmłodszym podopiecznym księdza Jarka Wiśniewskiego. Niech te nadchodzące Święta Bożego Narodzenia będą dla Nich wyjątkowe!

                                                                     Szkolny koordynator akcji – Urszula Nowakowska

  GALERIA ZDJĘĆ

 • ZAJĘCIA EDUKACYJNE Z FUNDACJĄ NA RZECZ OCHRONY PRAW ZWIERZĄT EX LEGE

  14 listopada 2016 roku uczniowie klas pierwszych i drugich Gimnazjum nr 25 w Lublinie wzięli udział w zajęciach edukacyjnych poprowadzonych przez wolontariuszy Fundacji Na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt Ex Lege.

  Podczas spotkania uczestnicy dowiedzieli się jak prawidłowo odczytywać mowę ciała psa i jak reagować w sytuacjach zagrożenia atakiem zwierzęcia. Uczniowie zostali także uświadomieni, co należy zrobić w przypadku, gdy będą świadkami okrutnego traktowania zwierząt. Prowadząca udzieliła również zebranym kilku cennych wskazówek dotyczących prawidłowego dbania o własnego pupila.

  GALERIA ZDJĘĆ

 • NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

  Niepodległa, niepokorna

  już nie zniknie nigdy z map,
  Bo jest nasza, bo jest wolna,
  bo na imię Polska, Polska ma. 

  98 lat temu Polska wyzwoliła się spod jarzma zaborców. Przez ponad wiek kraj nie istniał na mapie.  Katastrofa rozbiorów i utrata państwowości nie złamały jednak narodu polskiego. Jego wola przetrwania i uparte dążenie do odzyskania niepodległości stały się podstawą do odrodzenia wolnej Ojczyzny.

  10 listopada w Zespole Szkół nr 8 w Lublinie odbył się apel, w podczas którego społeczność szkolna uczciła Święto Niepodległości. Uczniowie gimnazjum w programie artystycznym przedstawili tło historyczne związane z pamiętną datą 11 listopada 1918 r. Młodzież podkreśliła jak ważne jest to, że możemy dziś żyć w wolnym kraju, jak i to, że powinniśmy pamiętać o tych, którzy walczyli o wolną ojczyznę. Spotkanie społeczności szkolnej było również doskonałą okazją do wysłuchania mniej lub bardziej znanych pieśni patriotycznych. Zaprezentował je zespół wokalny przygotowany pod kierunkiem pani Agnieszki Siwek. Jedną z pieśni, która z pewnością głęboko zapisze się w pamięci była piosenka „Niepodległa, niepokorna”, którą przy udziale zespołu zaśpiewał uczeń klasy IIIA, Michał Chrześcijanek.

              W dniu Święta Niepodległości młodzież przedstawiła przygotowany program artystyczny w Kościele Parafialnym pw. św. Marcina w Lublinie.

  GALERIA ZDJĘĆ

 • ROZPALAMY ZNICZ NASZEJ ŻYCZLIWEJ PAMIĘCI

  Zgodnie z wieloletnią tradycją uczniowie Zespołu Szkół nr 8 w Lublinie wraz z nauczycielami odwiedzili lubelskie nekropolie, by w obliczu zbliżającego się dnia Wszystkich Świętych dać wyraz naszej życzliwej pamięci. Uczniowie uporządkowali nagrobki, a następnie uczcili tych, którzy byli blisko związani z naszą miejscowością i społecznością szkolną. Poszczególne klasy złożyły wiązanki oraz zapaliły znicze na cmentarzach przy ulicy Unickiej, Lipowej, Drodze Męczenników Majdanka oraz w Zemborzycach.

  Wizyta na cmentarzu jest doskonałą okazją do przybliżenia uczniom historii naszego kraju oraz kształtowania uczuć patriotycznych i szacunku do tradycji. “Człowiek żyje tak długo, jak trwa pamięć o nim” – chcemy pamiętać o naszych przodkach i o naszej lokalnej historii.

  GALERIA - WYJŚCIA NA CMENTARZ PARAFIALNY W ZEMBORZYCACH

  GALERIA - WYJŚCIA NA CMENTARZE PRZY UL. UNICKIEJ, LIPOWEJ I DRODZE MĘCZENNIKÓW MAJDANKA

strona:

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Szkół nr 8 w Lublinie
  Ul. Krężnicka 156
  Lublin 20-518
  poczta@zs8.lublin.eu
 • +48 (81) 750-09-23

Galeria zdjęć