Menu Główne

 • Dnia 7 października 2016 roku odbył się apel, podczas którego Pan Piotr Bataszow, wybrany w tegorocznych wyborach na opiekuna samorządu, przedstawił uczniom Zespołu Szkół nr 8 w Lublinie skład Samorządu Uczniowskiego. Następnie Pani dyrektor, Grażyna Daniewska przypomniała o obowiązkach uczniów oraz zwróciła szczególną uwagę na ich prawa. Podkreśliła przy tym, jak ważne jest korzystanie z nich i ich respektowanie.

  Podczas apelu przedstawiony został również plan działań samorządu uczniowskiego na rok szkolny 2016/2017.  Na koniec spotkania Pan Bataszow zwrócił się do uczniów całego Zespołu z prośbą o świadome i odpowiedzialne uczestnictwo oraz wykazywanie inicjatywy w działaniu na rzecz szkoły. Pani Agnieszka Siwek, Rzecznik Praw Ucznia, poinformowała o dniu i godzinie pełnienia dyżuru.

  ZAPRASZAMY DO GALERII

  24.10.2016 19:20 | więcej »
 • Jak co roku we wrześniu odbyła się w naszej szkole kampania wyborcza do Samorządu Uczniowskiego klas 4-6 SP i 1-3 Gim. oraz do Młodzieżowej Rady Miasta Lublin. Były plakaty, ulotki i hasła przedwyborcze. Ukoronowaniem akcji wyborczej były wybory, które w głosowaniu tajnym, bezpośrednim i powszechnym wyłoniły samorządową reprezentację szkoły do SU,  MRML oraz  Opiekuna SU i Rzecznika Praw Ucznia.

  01.10.2016 23:28 | więcej »
 • Dnia 30.09.2015 r. przeprowadzone zostały wybory do Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole. Poprzedzone były kampanią wyborczą , w trakcie której kandydaci prezentowali swoje programy. Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie klas IV – VI SP i I – III Gimnazjum. Jednocześnie odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Lublin. 

  Spośród wszystkich nauczycieli szkoły uczniowie wybierali również Opiekuna Samorządu Uczniowskiego oraz Rzecznika Praw Ucznia.

  Trzy komisje wyborcze czuwały nad prawidłowym przebiegiem głosowania i po jej zakończeniu dokonały obliczeń głosów. Nauczycielem nadzorującym przebieg wyborów była pani  Dyrektor Grażyna Daniewska i pani Agnieszka Siwek.

  07.03.2016 17:56 | więcej »
 •   Dnia 26.09.2014r. przeprowadzone zostały wybory do Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole. Poprzedzone były kampanią wyborczą , w trakcie której kandydaci prezentowali swoje programy. Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie klas IV – VI SP i I – III Gimnazjum. Jednocześnie odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Lublin.  
  Trzy komisje wyborcze czuwały nad prawidłowym przebiegiem głosowania i po jej zakończeniu dokonały obliczeń głosów. Nauczycielem nadzorującym przebieg wyborów była pani Agnieszka Siwek.

  07.03.2016 17:54 | więcej »
 • Do 18 września 2014 roku następuje zgłaszanie kandydatów do Młodzieżowej Rady Miasta.  Kandydatów na radnych zgłaszają uczniowie danej szkoły - gimnazjum ( zespołu szkół).
  Zgłoszenie należy dokonać na piśmie wraz z oświadczeniem kandydata o zgodzie na Komisje kandydowania.
  Zgłoszenia kandydatów na radnych przyjmują komisje wyborcze.
   
  18.09.2014 10:09 | więcej »
 • 9 października Samorząd Uczniowski zorganizował spotkanie społeczności szkolnej. Przedstawił wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego, wyborów Rzecznika Praw Ucznia oraz opiekuna SU. Poznaliśmy członków powołanych przez samorząd sekcji.

  Do Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 39 im. Aleksandra Kamińskiego  w Lublinie wybrani zostali:

  15.10.2013 15:24 | więcej »
 • Wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego oraz Młodzieżowej Rady Miasta Lublin

  przeprowadzonych 26 września 2013 roku  w Zespole Szkół nr 8 w Lublinie

  26 września 2013r. wśród uczniów naszej szkoły odbyły się wybory do SU i MRML

  07.03.2016 17:57 | więcej »
 • W dniach 23 – 25 września,  w naszej szkole odbędzie się kampania wyborcza w ramach wyborów do Samorządu Uczniowskiego oraz wyborów do MRML. W tym czasie kandydaci prezentować będą swoje programy wyborcze.  Głosowanie odbędzie się   26 września podczas przerw obiadowych na małej sali gimnastycznej:

  •  pierwsza przerwa obiadowa: głosują uczniowie klas gimnazjalnych (głosowanie na kandydatów do Samorządu Uczniowskiego oraz na kandydatów do Młodzieżowej Rady Miasta Lublin),
  • druga przerwa obiadowa: głosują uczniowie szkoły podstawowej (głosowanie na kandydatów do Samorządu Uczniowskiego).

  W dniu wyborów obowiązuje cisza wyborcza.

  24.09.2013 14:04 | więcej »

RZECZNIK PRAW UCZNIA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 8 W LUBLINIE - Agnieszka Siwek

DYŻUR: czwartek 14.00-14.45, sala 2.13.

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Szkół nr 8 w Lublinie
  Ul. Krężnicka 156
  Lublin 20-518
  poczta@zs8.lublin.eu
 • +48 (81) 750-09-23

Galeria zdjęć